Msze Święte

W naszym kościele Eucharystia sprawowana jest w następującym porządku:


W niedzielę i uroczystości:

 • 8:00
 • 11:00

W dni powszednie:

 • 7:00
 • 19:00

OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

 1. W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania tych prac i zajęć, które:
  •    utrudniają oddawanie Bogu czci,
  •    utrudniają przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
  •    utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).
   
 2. Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1248 KPK).
   
 3. Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (tamże, §2).